Opplæring av instruktør - ATV

En ATV er et svært praktisk hjelpemiddel i flere situasjoner, men det er også et kjøretøy som utfordrer føreren ved terrengkjøring, spesielt med tilhenger. Uvettig bruk kan fort føre til ulykker, og dermed skade på personell, materiell og terreng.

Opplæringen skal sikre at du som instruktør innehar nødvendig kompetanse for å kunne forestå opplæring av fører av ATV. Opplæringen kvalifiserer deg til å kunne forestå opplæring av tjenestemenn og tjenestepliktige i bruk og stell av kjøretøy i sivilforsvarsdistriktet.

Innhold

Hovedområdene i opplæringen er inndelt i fagområdene:

Opptakskrav

Du må ha gjennomført ”opplæring for instruktør som skal forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger”.

Kursets varighet

Opplæringen går over 16 undervisningstimer.

Administrative forhold

Opplæringen gjennomføres på hverdager mellom klokken 0800 og 1530. Normalt får du fri på ettermiddagen/ kvelden.

>> Kursplan (pdf)