Sivilforsvarskurs

Hovedoppgaven til kompetansesenteret på Starum er å utdanne alt personell som Sivilforsvaret har behov for i sine avdelinger. Her kan du lese mer om de ulike sivilforsvarskursene som kjøres på Starum.

Kurs

 1. Opplæring av mannskap i FIG/FIGP (FIG 10)

  Opplæring av personell til Sivilforsvarets avdelinger er kjernevirksomheten på kompetansesenteret på Starum.

 2. Opplæring av lagfører i FIG/FIGP (FIG 20)

  For deg som skal tjenestegjøre som lagfører i en avdeling, er det nødvendig med opplæring utover det som gis i grunnopplæringen. Som lagfører er du veileder for mannskapene, og ansvarlig for å koordinere og disponere ressursene innefor eget lag.

 3. Opplæring av leder i FIG/FIGP (FIG 30)

  For deg som skal tjenestegjøre som leder i en avdeling er det nødvendig med ytterligere kompetanse innen ledelse.

 4. Videregående kurs for ledere/nestledere i Sivilforsvarets avdelinger (FIG 31)

  Kurset gir grunnleggende kompetanse i psykologisk førstehjelp, for å kunne forebygge stressreaksjoner før, under og etter innsats.

 5. Videregående lederkurs (FIG 32)

  Et kurs i operativ ledelse for deg som er leder/nestleder i avdeling, eller beredskapsvakt i distriktet med fokus på erfaringsutveksling og videreutvikling i funksjonen som FIG-leder/nestleder og beredskapsvakt.

 6. Opplæring av mannskap i MRE (MRE 10)

  Sivilforsvarets mobile renseenheter har som oppgave å rense personell i forbindelse med forurensingsulykker.

 7. Opplæring av lagfører og leder i MRE (MRE 30)

  Når man arbeider i et forurenset område stilles både tjenestepliktige og ledere ovenfor en rekke utfordringer.

 8. Radiac måletjenste (RAD 10)

  En regelmessig måling av bakgrunnsstråling gir verdifull informasjon når uhellet er ute.

 9. Opplæring av lagfører i radiac måletjeneste (RAD 30)

  Sivilforsvarets radiac måletjeneste inngår i landets atomberedskap.

 10. Opplæring av instruktør - ATV

  En ATV er et svært praktisk hjelpemiddel i flere situasjoner, men det er også et kjøretøy som utfordrer føreren ved terrengkjøring, spesielt med tilhenger. Uvettig bruk kan fort føre til ulykker, og dermed skade på personell, materiell og terreng.

 11. Opplæring av mannskap i mobile forsterkningsenheter (MFE 10)

  Sivilforsvaret har seks mobile forsterkningsenheter (MFE) som kan sendes rundt i hele landet ved store og komplekse hendelser.

 12. Opplæring av instruktør - fører av lett lastebil med tilhenger

  Sivilforsvarets opplæring skal sikre at instruktør innehar nødvendige kompetanse for å kunne forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger.

 13. Opplæring av instruktør - båtfører

  Opplæringen kvalifiserer deg til å kunne forestå praktisk opplæring av tjenestepliktig i bruk og stell av båt i sivilforsvarsdistriktet.