Opplæring av instruktør - båtfører

Opplæringen kvalifiserer deg til å kunne forestå praktisk opplæring av tjenestepliktig i bruk og stell av båt i sivilforsvarsdistriktet.

Sivilforsvarets opplæring skal sikre at fører av båt innehar nødvendige kompetanse i bruk og stell av båt. Kursets hovedmål er at du skal kunne forestå opplæring av fører av båt. Du skal kunne vurdere om fører er skikket til å føre båt.

Innhold

Hovedområdene i opplæringen er inndelt i fagområdene:

Opptakskrav

Modellen for båtføreropplæring i Sivilforsvaret legger opp til at en utvalgt tjenestemann ved sivilforsvarsdistriktet gjennomgår instruktøropplæring. Praktisk opplæring i båt bygger på innehav av båtførerbevis.

Kursets varighet

Opplæringen går over 32 undervisningstimer.

Administrative forhold

Opplæringen gjennomføres på hverdager mellom klokken 0800 og 1530. Normalt får du fri på ettermiddagen/ kvelden.

>> Kursplan (pdf)