Opplæring av instruktør - fører av lett lastebil med tilhenger

Sivilforsvarets opplæring skal sikre at instruktør innehar nødvendige kompetanse for å kunne forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger.

Kursets hovedmål er at du som instruktør skal kunne forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger. Du skal kunne vurdere om fører er skikket til å føre lett lastebil med tilhenger. Kurset er obligatorisk for deg som skal gjennomføre instruktørkurs i andre kjøretøygrupper.

Lett lastebil med tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg betinger vanligvis førerkortklasse C1E. Førerkortforskriften inneholder særregler for Sivilforsvaret om opplæring og bruk av kjøretøy.

Innhold

Hovedområdene i opplæringen er inndelt i fagområdene:

Opptakskrav

Du må ha førerkort i klasse C1E. Du må ha erfaring med kjøretøygruppen.

Kursets varighet

Opplæringen går over 16 undervisningstimer.

Administrative forhold

Opplæringen gjennomføres på hverdager mellom klokken 0800 og 1530. Normalt får du fri på ettermiddagen/ kvelden.

>> Kursplan (pdf)