Opplæring av lagfører i radiac måletjeneste (RAD 30)

Sivilforsvarets radiac måletjeneste inngår i landets atomberedskap.

Etter endt kurs skal du inneha tilstrekkelig kompetanse til å utøve funksjonen som lagfører i radiac måletjeneste. Innenfor hvert fagområde er målet med opplæringen at den du evner praktisk utøvelse av tilegnet kompetanse. Kompetanse omfatter kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Innhold

Under kurset vil du få opplæring i:

Opptakskrav

Kurset forutsetter grunnopplæring av mannskap i radiac måletjeneste RAD 10, samt ha deltatt på øvelser i henhold til gjeldende øvingsbestemmelser. Du skal tilfredsstille de helsemessige krav som stilles for tjenestegjøring i Sivilforsvaret.

Kursets varighet

Opplæringen er av to ukers varighet.

Administrative forhold

Opplæringen gjennomføres på hverdager mellom klokken 0800 og 1530. Normalt får du fri på ettermiddagen/ kvelden.