Opplæring av mannskap i MRE (MRE 10)

Sivilforsvarets mobile renseenheter har som oppgave å rense personell i forbindelse med forurensingsulykker.

Hovedtemaet for dette kurset er betjening av Sivilforsvarets mobile renseenhet.

Innhold

Hovedområdene i opplæringen er inndelt i fagområdene:

Opptakskrav

Du skal tilfredsstille de helsemessige krav som stilles for tjenestegjøring i Sivilforsvaret.

Kursets varighet

Opplæringen går over åtte dager.

Administrative forhold

Opplæringen gjennomføres på hverdager mellom klokken 0800 og 1530. Normalt får du fri på ettermiddagen/ kvelden.

>> Kursplan (pdf)