Sivilforsvarets bidrag under ekstremværet «Hans»

Et stort antall tjenestepliktige og ansatte jobber nå med ulike oppdrag i sivilforsvarsdistriktene Oppland, Oslo og Akershus, Buskerud og Hedmark.

– Sivilforsvaret er i innsats en rekke steder på Østlandet, og vi har høy beredskap for å kunne bistå flere steder. Sivilforsvarsdistriktene samarbeider seg imellom, og er i godt samvirke med alle relevante myndigheter, sier sjef i Sivilforsvaret, Øistein Knudsen jr.

Nye steder hvor Sivilforsvaret støtter kommuner og nødetatene kommer stadig til. I skrivende stund jobber Sivilforsvarets mannskaper i Søndre Land, Gran, Raufoss, Bagn, Fagernes, Lom, Sjåk, Sel, Hol, Nesbyen, Lillestrøm, Hønefoss og Våler.

Sivilforsvarets ansatte og tjenestepliktige utfører en rekke ulike oppgaver. De driver blant annet med evakuering og vakthold, støtter med rekognosering av veiakser og skredområder, sjekker vannstand i elver/bekker, utfører lensing og bygger flomvern for å sikre veiakser og unngå evakuering.

– Slik situasjonen er nå har vi tilstrekkelige ressurser og nødvendig beredskap for å løse våre oppdrag. Jeg vil berømme våre tjenestepliktige og ansatte som står på døgnet rundt. De står i krevende innsatser i risikoutsatte områder, men vi skal ivareta mannskapenes sikkerhet samtidig som vi løser oppdragene. Vi er forberedt på være i innsats en god stund fremover slik som prognosene nå ser ut, sier Knudsen jr.