Aust-Agder

Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved store og spesielle hendelser.

Kart over Aust-Agder
Kartet viser Sivilforsvaretts lokasjoner i Aust-Agder

Sivilforsvaret er en del av Norges helhetlige beredskap i fred, krise og krig. Vi bistår også lokalsamfunnet og nødetatene ved ulykker og katastrofer. Sivilforsvaret i Aust-Agder har tre fredsinnsatsgrupper, fem fredsinnsatsgrupper med personell og tre radiac-målepatruljer.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Åsbieveien 33, 4848 Arendal
Tlf: 37 00 55 90
E-post: aa.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 95 29 60 03

Seneste innsatser - NB: ikke oppdatert. Vi arbeider med ny løsning

Savnet person(er) Fevik i Grimstad

Savnet person(er) Fevik

Skogbrann Nes Tvedestrand

Savnet person(er) Risør

Skogbrann Gjerstad, Vrangvassvann

Skogbrann Heilandsheia i Gjerstad kommune

Skogbrann Vegårshei

Skogbrann Birkenes

Skogbrann Bykle og Sordal i Setesdal - Bykle kommune i Aust-Agder

Skogbrann Hødnebø, Risør

Se alle

Følg oss på sosiale medier