Aust-Agder

Aust-Agder sivilforsvarsdistrikt er forsterkningsressurs for nød- og beredsskapsetatene i Aust-Agder ved store og spesielle hendelser.

Kart over Aust-Agder
Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Aust-Agder

Til å bistå nødetater og lokalsamfunn ved ulykker og katastrofer har Sivilforsvaret i Aust-Agder fire fredsinnsatsgrupper, tre radiac-målepatrulje og fire fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Åsbieveien 33, 4848 Arendal
Tlf: 37 00 55 90
E-post: aa.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 95 29 60 03

Følg oss på sosiale medier