Troms

Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved store og spesielle hendelser.

Kart over Troms
Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Troms.

Sivilforsvaret er en del av Norges helhetlige beredskap i fred, krise og krig. Vi bistår også lokalsamfunnet og nødetatene ved ulykker og katastrofer. Sivilforsvaret i Troms har seks fredsinnsatsgrupper, en mobil forsterkningsenhet, seks radiac-målepatruljer og fire fredsinnsatsgrupper med personell; to i Tromsø og to i Lenvik.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Strandveien 73 - øvre bygg, 9007 Tromsø
Telefon: 77 66 52 40
E-post: troms.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 77 66 52 40

Følg oss på sosiale medier