Troms

Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved store og spesielle hendelser.

Kart over Troms
Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Troms.

Sivilforsvaret er en del av Norges helhetlige beredskap i fred, krise og krig. Vi bistår også lokalsamfunnet og nødetatene ved ulykker og katastrofer. Sivilforsvaret i Troms har seks fredsinnsatsgrupper, en mobil forsterkningsenhet, seks radiac-målepatruljer og fire fredsinnsatsgrupper med personell; to i Tromsø og to i Lenvik.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Strandveien 73 - øvre bygg, 9007 Tromsø
Telefon: 77 66 52 40
E-post: troms.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 77 66 52 40

Seneste innsatser - NB: ikke oppdatert. Vi arbeider med ny løsning

COVID-19 Tromsø Lufthavn Langnes

Andre Breivika havn Tromsø

Industribrann Skjervøy

Savnet person(er) Krokelvdalen og fjellene rundt. Utenfor Tromsø - Tromsø kommune

Savnet person(er) Gompendalen, ved Sørreisa

Industribrann Tromsøya - Stakkevollan

Andre Lenvik Kommune, Gisund bru

Industribrann Havnegata 8 9180 Skjervøy

Savnet person(er) Tambokdalen.

Savnet person(er) Skibotndalen i Storfjord

Se alle

Følg oss på sosiale medier