Troms

Troms sivilforsvarsdistrikt er forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene i Troms ved store og spesielle hendelser.

Kart over Troms
Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Troms.

Til å bistå nødetater og lokalsamfunn ved ulykker og katastrofer har Sivilforsvaret i Troms seks fredsinnsatsgrupper, en mobil forsterkningsenhet, seks radiac-målepatruljer og fire fredsinnsatsgrupper med personell; to i Tromsø og to i Lenvik.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Strandveien 73 - øvre bygg, 9007 Tromsø
Telefon: 77 66 52 40
E-post: troms.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 77 66 52 40

Følg oss på sosiale medier