Hedmark

Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved store og spesielle hendelser.

Kart over Hedmark
Kart over Sivilforsvarets lokasjoner i Hedmark

Sivilforsvaret er en del av Norges helhetlige beredskap i fred, krise og krig. Vi bistår også lokalsamfunnet og nødetatene ved ulykker og katastrofer. Sivilforsvaret i Hedmark har åtte fredsinnsatsgrupper, en mobil renseenhet, åtte radiac-målepatruljer og åtte fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse brev: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Postadresse pakker: Postboks 35, 2328 Ridabu

Besøksadresse: Sælidvn. 40, Ridabu, Hamar
Tlf: 62 55 53 80
E-post: hedmark.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 970 70 350

Følg oss på sosiale medier