Hedmark

Hedmark sivilforsvarsdistrikt er forsterkningsressurs for nød- og beredsskapsetatene i Hedmark ved store og spesielle hendelser.

Kart over Hedmark
Kart over Sivilforsvarets lokasjoner i Hedmark

Til å bistå nødetater og lokalsamfunn ved ulykker og katastrofer har Sivilforsvaret i Hedmark åtte fredsinnsatsgrupper, en mobil renseenhet, åtte radiac-målepatruljer og åtte fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Sælidvn. 40, Ridabu, Hamar
Tlf: 62 55 53 80
E-post: hedmark.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 970 70 350

Følg oss på sosiale medier