Hedmark

Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved store og spesielle hendelser.

Kart over Hedmark
Kart over Sivilforsvarets lokasjoner i Hedmark

Sivilforsvaret er en del av Norges helhetlige beredskap i fred, krise og krig. Vi bistår også lokalsamfunnet og nødetatene ved ulykker og katastrofer. Sivilforsvaret i Hedmark har åtte fredsinnsatsgrupper, en mobil renseenhet, åtte radiac-målepatruljer og åtte fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse brev: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Postadresse pakker: Postboks 35, 2328 Ridabu

Besøksadresse: Sælidvn. 40, Ridabu, Hamar
Tlf: 62 55 53 80
E-post: hedmark.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 970 70 350

Seneste innsatser - NB: ikke oppdatert. Vi arbeider med ny løsning

Skogbrann Stor-Elvdal kommune, 2 km sør for Koppang sentrum

Savnet person(er) Ingeniørsvingen 6, Engerdal

Savnet person(er) Tråstadkjøllvegen 420 - 2210 Granli

COVID-19 Grøvelsjøen, Engerdal, Innlandet

Savnet person(er) Otnes, Rendalen, Innlandet

Savnet person(er) Kongsvinger kommune - 33V 0354665 6678526

Savnet person(er) Elgsjøoset, nord for Elgsjøen, Nord-Odal

Savnet person(er) Ottestad, Stange kommune

Flom/oversvømmelse Brumunddal sentrum

Flom/oversvømmelse Elverum sentrum

Se alle

Følg oss på sosiale medier