Østfold

Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved store og spesielle hendelser.

Kart over Østfold
Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Østfold.

Sivilforsvaret er en del av Norges helhetlige beredskap i fred, krise og krig. Vi bistår også lokalsamfunnet og nødetatene ved ulykker og katastrofer. Sivilforsvaret i Østfold har fem fredsinsatsgrupper, én mobil renseenhet (lokalisert i Fredrikstad), seks radiac-målepatruljer og personellstøtteressurser.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Lilletunveien 6, 1705 Sarpsborg
Telefon: 69 10 29 80
E-post: ostfold.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 97 01 15 00

Seneste innsatser - NB: ikke oppdatert. Vi arbeider med ny løsning

COVID-19 Spydeberg

COVID-19 Ørje tollstasjon (FIG Marker) og Svinesund tollstasjon (FIG Halden)

Skogbrann Sarpsborg kommune, Varteig/Engebråten

Skogbrann Halden kommune, Torpedalen

Savnet person(er) Marker kommune i Østfold, Olerudseter

Skogbrann Bebygget område - Hasle - rett nord for Sarspsborg sentrum

Skogbrann Langebekk, 1950 Rømskog

Skogbrann Skogområde/høydedrag ØST av RV22 i området Båstad, Trøgstad kommune - Nord i Østfold

Skogbrann Lenger Syd av brannfeltet ved Trollnestjern

Skogbrann Halden / Aremark

Se alle

Følg oss på sosiale medier