Østfold

Østfold sivilforsvarsdistrikt er forsterkningsressurs for nød- og beredsskapsetatene i Østfold ved store og spesielle hendelser.

Kart over Østfold
Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Østfold.

Til å bistå nødetater og lokalsamfunn ved ulykker og katastrofer har Sivilforsvaret i Østfold fem fredsinsatsgrupper, én mobil renseenhet (lokalisert i Fredrikstad), seks radiac-målepatruljer og personellstøtteressurser.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Lilletunveien 6, 1705 Sarpsborg
Telefon: 69 10 29 80
E-post: ostfold.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 97 01 15 00

Følg oss på sosiale medier