Øst-Finnmark

Øst-Finnmark sivilforsvarsdistrikt er forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene i Øst-Finnmark ved store og spesielle hendelser.

Kart over Øst-Finnmark
Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Øst-Finnmark.

Til å bistå nødetater og lokalsamfunn ved ulykker og katastrofer har Sivilforsvaret i Øst-Finnmark syv fredsinnsatsgrupper, en mobil renseenhet, seks radiac-målepatruljer og tre fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Dr. Wessels gate 19, 9900 Kirkenes
Telefon: 78 97 73 33
E-post: Ost.Finnmark.SFD@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 41 50 12 37

Følg oss på sosiale medier