Øst-Finnmark

Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved store og spesielle hendelser.

Kart over Øst-Finnmark
Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Øst-Finnmark.

Sivilforsvaret er en del av Norges helhetlige beredskap i fred, krise og krig. Vi bistår også lokalsamfunnet og nødetatene ved ulykker og katastrofer. Sivilforsvaret i Øst-Finnmark har syv fredsinnsatsgrupper, en mobil renseenhet, åtte radiac-målepatruljer og seks fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Dr. Wessels gate 19, 9900 Kirkenes
Telefon: 78 97 73 33
E-post: Ost.Finnmark.SFD@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 41 50 12 37

Følg oss på sosiale medier