Telemark

Telemark sivilforsvarsdistrikt er forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene i Telemark ved store og spesielle hendelser.

Kart over Telemark
Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Telemark.

Til å bistå nødetater og lokalsamfunn ved ulykker og katastrofer har Sivilforsvaret i Telemark syv fredsinnsatsgrupper, en mobil renseenhet, syv radiac-målepatruljer og seks fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Skrukkerødveien 21, 3924 Porsgrunn
Telefon: 35 57 36 00
E-post: telemark.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 40 44 08 44

Følg oss på sosiale medier