Telemark

Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved store og spesielle hendelser.

Kart over Telemark
Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Telemark.

Sivilforsvaret er en del av Norges helhetlige beredskap i fred, krise og krig. Vi bistår også lokalsamfunnet og nødetatene ved ulykker og katastrofer. Sivilforsvaret i Telemark har syv fredsinnsatsgrupper, en mobil renseenhet, syv radiac-målepatruljer og ti fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Skrukkerødveien 21, 3924 Porsgrunn
Telefon: 35 57 36 00
E-post: telemark.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 40 44 08 44

Følg oss på sosiale medier