Nord-Trøndelag

Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved store og spesielle hendelser.

Sivilforsvaret er en del av Norges helhetlige beredskap i fred, krise og krig. Vi bistår også lokalsamfunnet og nødetatene ved ulykker og katastrofer. Sivilforsvaret i Nord-Trøndelag har fem fredsinnsatsgrupper, en mobil renseenhet, fem radiac-målepatruljer og seks fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Seilmakergata 12, 7725 Steinkjer
Telefon: 99 43 52 00
E-post: nt.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 99 43 52 00

Seneste innsatser - NB: ikke oppdatert. Vi arbeider med ny løsning

COVID-19 Nord-Trøndelag - Namsos

COVID-19 Sykehuset Levanger

Andre Trondheim lufthavn Værnes

Savnet person(er) Åsen i Levanger kommune, Trøndelag.

Radioaktivitet E6, Følling, Steinkjer kommune

Savnet person(er) Egge på Steinkjer

Savnet person(er) Sandvassåsen Nærøy

Andre Stod/Steinkjer

Savnet person(er) Stod/Steinkjer

Gras/lyngbrann Setnøya Vikna kommune

Se alle

Følg oss på sosiale medier