Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt er forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene i Nord-Trøndelag ved store og spesielle hendelser.

Til å bistå nødetater og lokalsamfunn ved ulykker og katastrofer har Sivilforsvaret i Nord-Trøndelag seks fredsinnsatsgrupper, en mobil renseenhet, seks radiac-målepatruljer og seks fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Sjøfartsgata 12, 7714 Steinkjer
Telefon: 91 81 22 00
E-post: nt.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 994 35 200

Følg oss på sosiale medier