Operative avdelingar

Sivilforsvaret har ein styrke på 8 000 tenestepliktige menn og kvinner, fordelte på lokale avdelingar som blir øvde regelmessig.

Lokal innsatsavdeling (LIA) består av 24 tenestepliktige med kompetanse, materiell og oppgåver for brannsløkking, redningsteneste, førstehjelp, søk, samband, ordensteneste og måling av radiaktiv stråling.

Mobile renseeiningar (MRE) består av 24 tenestepliktige med kompetanse og utstyr for vasking av personar som har vore utsette for kjemisk forureining.
Radiaclag (RAD) består av 3 tenestepliktige med kompetanse og materiell til å kunne utføre oppgåver på vegne av Statens strålevern.

Mobil Forsterkningsenhet 1 (MFE 1): Består av 24 tjenestepliktige med spesialkompetanse og større kapasitet innenfor telt/lys/varme, samband og strøm. Nasjonal enhet som skal forsterke ytterligere ved store og komplekse hendelser.

Mobil Forsterkningsenhet 2 (MFE 2): Består av 24 tjenestepliktige med spesialkompetanse og større kapasitet innenfor transport utenfor vei (ATV) og pumpekapasitet. Nasjonal enhet som skal forsterke ytterligere ved store og komplekse hendelser.

I tilfelle krig kan Sivilforsvaret kalle inn ein reservestyrke på ytterlegare 8 000 tenestepliktige.