Rogaland

Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved store og spesielle hendelser.

Kart over Rogaland
Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Rogaland.


Sivilforsvaret er en del av Norges helhetlige beredskap i fred, krise og krig. Vi bistår også lokalsamfunnet og nødetatene ved ulykker og katastrofer. Sivilforsvaret i Rogaland har syv fredsinnsatsgrupper, en mobil renseenhet, seks radiac-målepatruljer og seks fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 3063, 4392 Sandnes
Besøksadresse/leveringsadresse: Vaglemoen 91, 4323 Sandnes
Telefon: 51 68 20 00
E-post: rogaland.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 474 61 333

Følg oss på sosiale medier