Vestfold

Vestfold sivilforsvarsdistrikt er forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene i Vestfold ved store og spesielle hendelser.

Kart over Vestfold
Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Vestfold.

Til å bistå nødetater og lokalsamfunn ved ulykker og katastrofer har Sivilforsvaret i Vestfold fire fredsinnsatsgrupper, en mobil renseenhet, fire radiac-målepatruljer og to fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Justissektorens kurs- og øvingssenter, Fredriksvernverft 57, 3290 Stavern
Telefon: 33 13 45 60
E-post: vestfold.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 48 15 98 30

Følg oss på sosiale medier