Midtre-Hålogaland

Midtre-Hålogaland sivilforsvarsdistrikt er forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene i Midtre-Hålogaland ved store og spesielle hendelser.

Kart over midtre-hålogaland
Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Midtre-Hålogaland

Til å bistå nødetater og lokalsamfunn ved ulykker og katastrofer har Sivilforsvaret i Midtre-Hålogaland seks fredsinnsatsgrupper, en mobil renseenhet, syv radiac-målepatruljer og seks fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Seljestadveien 11, 9406 Harstad
Telefon: 77 00 27 30
E-post: mh.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 77 00 27 30 eller 481 08 790

Følg oss på sosiale medier