Midtre-Hålogaland

Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved store og spesielle hendelser.

Kart over midtre-hålogaland
Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Midtre-Hålogaland

Sivilforsvaret er en del av Norges helhetlige beredskap i fred, krise og krig. Vi bistår også lokalsamfunnet og nødetatene ved ulykker og katastrofer. Sivilforsvaret i Midtre-Hålogaland har seks fredsinnsatsgrupper, en mobil renseenhet, syv radiac-målepatruljer og seks fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Seljestadveien 11, 9406 Harstad
Telefon: 77 00 27 30
E-post: mh.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 77 00 27 30 eller 481 08 790

Følg oss på sosiale medier