Buskerud

Buskerud sivilforsvarsdistrikt er forsterkningsressurs for nød- og beredsskapsetatene i Aust-Buskerud ved store og spesielle hendelser.

Kart over Buskerud
Kart over Sivilforsvarets lokasjoner i Buskerud

Buskerud sivilforsvarsdistrikt dekker hele Buskerud fylke, og har 400 tjenestepliktige befal og mannskaper i operative avdelinger.

Til å bistå nødetater og lokalsamfunn ved ulykker og katastrofer har Sivilforsvaret i Buskerud syv fredsinnsatsgrupper, seks radiac-målepatruljer og tre fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen
Telefon: 32 80 45 60
E-post: buskerud.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 48 88 89 88

Følg oss på sosiale medier