Buskerud

Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved store og spesielle hendelser.

Kart over Buskerud
Kart over Sivilforsvarets lokasjoner i Buskerud

Buskerud sivilforsvarsdistrikt dekker hele Buskerud fylke, og har 400 tjenestepliktige befal og mannskaper i operative avdelinger.

Sivilforsvaret er en del av Norges helhetlige beredskap i fred, krise og krig. Vi bistår også lokalsamfunnet og nødetatene ved ulykker og katastrofer. Sivilforsvaret i Buskerud har syv fredsinnsatsgrupper, syv radiac-målepatruljer og syv fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen
Telefon: 32 80 45 60
E-post: buskerud.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 48 88 89 88

Følg oss på sosiale medier