Buskerud

Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved store og spesielle hendelser.

Kart over Buskerud
Kart over Sivilforsvarets lokasjoner i Buskerud

Buskerud sivilforsvarsdistrikt dekker hele Buskerud fylke, og har 400 tjenestepliktige befal og mannskaper i operative avdelinger.

Sivilforsvaret er en del av Norges helhetlige beredskap i fred, krise og krig. Vi bistår også lokalsamfunnet og nødetatene ved ulykker og katastrofer. Sivilforsvaret i Buskerud har syv fredsinnsatsgrupper, seks radiac-målepatruljer og tre fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen
Telefon: 32 80 45 60
E-post: buskerud.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 48 88 89 88

Seneste innsatser - NB: ikke oppdatert. Vi arbeider med ny løsning

Savnet person(er) Lierskogen

Svikt i vannforsyning Tyristrand, Ringerike kommune

Savnet person(er) Område Mykjng, Nesbyen, Nes i Hallingdal

Savnet person(er) Tofte, Hurun kommune

Radioaktivitet Vitbank, Lier kommune

Savnet person(er) Solheimstulen, Hardangervidda

Skogbrann 32V 6663347, 0204513. Ca 6 km SSØ for Prestfoss i Øver Eiker Kommune.

Skogbrann v/Hoensvannet, Øvre eiker kommune.

Skogbrann V/Svene, Flessberg

Skogbrann Område Kortefjell/ Nybufjellet i Trillemarka nasjonalpark ved grensen mellom Nore & Uvdal kommune og Sigdal kommune.

Se alle

Følg oss på sosiale medier