Sør-Trøndelag

Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved store og spesielle hendelser.

Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Sør-Trøndelag.

Sivilforsvaret er en del av Norges helhetlige beredskap i fred, krise og krig. Vi bistår også lokalsamfunnet og nødetatene ved ulykker og katastrofer. Sivilforsvaret i Sør-Trøndelag har syv fredsinnsatsgrupper, en mobil forsterkningsenhet, en mobil renseenhet, syv radiac-målepatruljer og 12 fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Sorgenfriveien 11, 7031 Trondheim
Telefon: 72 56 50 00
E-post: st.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 916 10 288

Følg oss på sosiale medier