Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt er forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene i Sør-Trøndelag ved store og spesielle hendelser.

Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Sør-Trøndelag.

Til å bistå nødetater og lokalsamfunn ved ulykker og katastrofer har Sivilforsvaret i Sør-Trøndelag seks fredsinnsatsgrupper, en mobil forsterkningsenhet, en mobil renseenhet, seks radiac-målepatruljer og fire fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Smistadvegen 1, 7026 Trondheim
Telefon: 72 56 50 00
E-post: st.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 916 10 288

Følg oss på sosiale medier