Hordaland

Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved store og spesielle hendelser.

kart over Hordaland
Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Hordaland

Sivilforsvaret er en del av Norges helhetlige beredskap i fred, krise og krig. Vi bistår også lokalsamfunnet og nødetatene ved ulykker og katastrofer. Sivilforsvaret i Hordaland har åtte fredsinnsatsgrupper, en mobil forsterkningsenhet, en mobil renseenhet, åtte radiac-målepatruljer og 14 fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Sandbrekketoppen 30, 5224 Nesttun
Tlf: 55 10 93 00
E-post: hordaland.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 48 88 93 00

Seneste innsatser - NB: ikke oppdatert. Vi arbeider med ny løsning

COVID-19 Bergen (Laksevåg og Danmarksplass)

Savnet person(er) Askøyt

COVID-19 Sandviken sykehus

COVID-19 Sotra Arena

Flom/oversvømmelse Bryggen, Bergen kommune

COVID-19 Bergen, Møllendalsveien 19

Savnet person(er) Bergen kommune

Savnet person(er) Åsane, Bergen

Gras/lyngbrann Bømlo

Savnet person(er) Fana

Se alle

Følg oss på sosiale medier