Hordaland

Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved store og spesielle hendelser.

kart over Hordaland
Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Hordaland

Sivilforsvaret er en del av Norges helhetlige beredskap i fred, krise og krig. Vi bistår også lokalsamfunnet og nødetatene ved ulykker og katastrofer. Sivilforsvaret i Hordaland har åtte fredsinnsatsgrupper, en mobil forsterkningsenhet, en mobil renseenhet, åtte radiac-målepatruljer og 14 fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Sandbrekketoppen 30, 5224 Nesttun
Tlf: 55 10 93 00
E-post: hordaland.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 48 88 93 00

Følg oss på sosiale medier