Hordaland

Hordaland sivilforsvarsdistrikt er forsterkningsressurs for nød- og beredsskapsetatene i Hordaland ved store og spesielle hendelser.

kart over Hordaland
Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Hordaland

Til å bistå nødetater og lokalsamfunn ved ulykker og katastrofer har Sivilforsvaret i Hordaland åtte fredsinnsatsgrupper, en mobil forsterkningsenhet, en mobil renseenhet, åtte radiac-målepatruljer og 14 fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Sandbrekketoppen 30, 5224 Nesttun
Tlf: 55 10 93 00
E-post: hordaland.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 48 88 93 00

Følg oss på sosiale medier