Sogn og Fjordane

Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved store og spesielle hendelser.

Kart over Sogn og Fjordane
Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Sogn og Fjordane.

Sivilforsvaret er en del av Norges helhetlige beredskap i fred, krise og krig. Vi bistår også lokalsamfunnet og nødetatene ved ulykker og katastrofer. Sivilforsvaret i Sogn og Fjordane har seks fredsinnsatsgrupper, seks radiac-målepatruljer og syv fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Granden 25, 6856 Sogndal
Telefon: 57 62 88 60
E-post: sf.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 57 62 88 60

Følg oss på sosiale medier