Oslo og Akershus

Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved store og spesielle hendelser.

Kart over Oslo og Akershus
Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Oslo og Akershus.

Sivilforsvaret er en del av Norges helhetlige beredskap i fred, krise og krig. Vi bistår også lokalsamfunnet og nødetatene ved ulykker og katastrofer. Sivilforsvaret i Oslo og Akershus har fem fredsinnsatsgrupper, tre mobile renseenheter, fem radiac-målepatruljer og 25 fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Trondheimsveien 529, 0962 Oslo
Telefon: 22 21 93 00
E-post: oa.sfd@dsb.no 

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 22 21 93 00

Seneste innsatser - NB: ikke oppdatert. Vi arbeider med ny løsning

COVID-19 Ullevål sykehus

COVID-19 Ahus

COVID-19 Lovisenberg Diakonale Sykehus

COVID-19 Akers sykehus og Allmennlegevakten (Storgata 40)

COVID-19 Oslo

Jord/Leirras Nittedal

Skogbrann Aurskog Høland ved Nordre Mangen

Skogbrann Nittedal

Flom/oversvømmelse Grustak ved Hovinmoen på Jessheim

Skogbrann Nordre Mangen vei 1358

Se alle

Følg oss på sosiale medier