Oslo og Akershus

Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt er forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene i Oslo og Akershus ved store og spesielle hendelser.

Kart over Oslo og Akershus
Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Oslo og Akershus.

Til å bistå nødetater og lokalsamfunn ved ulykker og katastrofer har Sivilforsvaret i Oslo og Akershus fem fredsinnsatsgrupper, tre mobile renseenheter, fem radiac-målepatruljer og 25 fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Trondheimsveien 529, 0962 Oslo
Telefon: 22 21 93 00
E-post: oa.sfd@dsb.no 

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 22 21 93 00

Følg oss på sosiale medier