Vest-Agder

Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved store og spesielle hendelser.

Kart over Vest-Agder

Sivilforsvaret er en del av Norges helhetlige beredskap i fred, krise og krig. Vi bistår også lokalsamfunnet og nødetatene ved ulykker og katastrofer. Sivilforsvaret i Vest-Agder har fire fredsinnsatsgrupper, en mobil forsterkningsenhet, en mobil renseenhet, tre radiac-målepatruljer og to fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Vestre Strandgate 55, 4612 Kristiansand (Politihuset)
Telefon: 38 03 80 00
E-post: va.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 911 54 871

Følg oss i sosiale medier