Vest-Agder

Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt er forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene i Vest-Agder ved store og spesielle hendelser.

Kart over Vest-Agder

Til å bistå nødetater og lokalsamfunn ved ulykker og katastrofer har Sivilforsvaret i Vest-Agder fire fredsinnsatsgrupper, en mobil forsterkningsenhet, en mobil renseenhet, tre radiac-målepatruljer og to fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Fylkeshuset, Tordenskjoldsgate 65, 4612 Kristiansand
Telefon: 38 03 80 00
E-post: va.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 911 54 871

Følg oss i sosiale medier