Vest-Agder

Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved store og spesielle hendelser.

Kart over Vest-Agder

Sivilforsvaret er en del av Norges helhetlige beredskap i fred, krise og krig. Vi bistår også lokalsamfunnet og nødetatene ved ulykker og katastrofer. Sivilforsvaret i Vest-Agder har fire fredsinnsatsgrupper, en mobil forsterkningsenhet, en mobil renseenhet, tre radiac-målepatruljer og to fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Fylkeshuset, Tordenskjoldsgate 65, 4612 Kristiansand
Telefon: 38 03 80 00
E-post: va.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 911 54 871

Seneste innsatser - NB: ikke oppdatert. Vi arbeider med ny løsning

Skogbrann Søgne

Skogbrann Røyseland, Kvinesdal

Industribrann Feda, Kvinesdal

Savnet person(er) Spilling/Oppsal nord i Lindesnes

Skogbrann Lyngdal

Skogbrann Lyngdal/Kvinesdal

Skogbrann Kvinesdal

Savnet person(er) Kvinesdal

Snøskred Åseral

Andre Knaben, Kvinesdal kommune

Se alle

Følg oss i sosiale medier