Nordland

Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved store og spesielle hendelser.

Kart over Nordland
Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Nordland.

Sivilforsvaret er en del av Norges helhetlige beredskap i fred, krise og krig. Vi bistår også lokalsamfunnet og nødetatene ved ulykker og katastrofer. Sivilforsvaret i Nordland har ni fredsinnsatsgrupper, en mobil renseenhet, en mobil forsterkningsenhet, syv radiac-målepatruljer og seks fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Bodøterminalen, 4 etasje,  8006 Bodø
Telefon: 75 50 77 70
E-post: nordland.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 75 50 77 70

Følg oss på sosiale medier