Nordland

Nordland sivilforsvarsdistrikt er forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene i Nordland ved store og spesielle hendelser.

Kart over Nordland
Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Nordland.

Til å bistå nødetater og lokalsamfunn ved ulykker og katastrofer har Sivilforsvaret i Nordland ni fredsinnsatsgrupper, en mobil renseenhet, syv radiac-målepatruljer og åtte fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Bodøterminalen, 3 etasje,  8006 Bodø
Telefon: 75 50 77 70
E-post: nordland.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 75 50 77 70

Følg oss på sosiale medier