Møre og Romsdal

Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved store og spesielle hendelser.

Kart over Møre og Romsdal
Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Møre og Romsdal.

Sivilforsvaret er en del av Norges helhetlige beredskap i fred, krise og krig. Vi bistår også lokalsamfunnet og nødetatene ved ulykker og katastrofer. Sivilforsvaret i Møre og Romsdal har syv fredsinnsatsgrupper, en mobil renseenhet, syv radiac-målepatruljer og fire fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Årøsetervegen 11, 6422 Molde
Telefon: 71 20 65 80
E-post: mr.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 71 20 65 80

Seneste innsatser - NB: ikke oppdatert. Vi arbeider med ny løsning

COVID-19 Molde

COVID-19 Træffhallen i Molde

Savnet person(er) Molde

Bygningsbrann Batnfjordsvegen 306, Gjemnes kommune

Bygningsbrann Molde kommune, Hjelset. Frydenberg 3.

Andre Lyngheim bru, Horgheim, Rauma kommune

Andre Lyngheim bru ved Horgheim i Rauma kommune

Andre Horgheim, Rauma kommune

Andre Lyngheim/Horgheim - Romsdalen - Rauma kommune

Andre Lyngheim

Se alle

Følg oss på sosiale medier