Møre og Romsdal

Møre og Romsdal sivilforsvarsdistrikt er forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene i Møre og Romsdal ved store og spesielle hendelser.

Kart over Møre og Romsdal
Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Møre og Romsdal.

Til å bistå nødetater og lokalsamfunn ved ulykker og katastrofer har Sivilforsvaret i Møre og Romsdal syv fredsinnsatsgrupper, en mobil renseenhet, syv radiac-målepatruljer og fire fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Årøsetervegen 11, 6422 Molde
Telefon: 71 20 65 80
E-post: mr.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 70 20 65 80

Følg oss på sosiale medier