Vest-Finnmark

Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved store og spesielle hendelser.

Kart over Vest-Finnmark
Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Vest-Finnmark.

Sivilforsvaret er en del av Norges helhetlige beredskap i fred, krise og krig. Vi bistår også lokalsamfunnet og nødetatene ved ulykker og katastrofer. Sivilforsvaret i Vest-Finnmark har fire fredsinnsatsgrupper, seks radiac-målepatruljer og tre fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Sjøgata 8, 4 etasje.
Telefon: 78 42 95 30
E-post: vf.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 78 42 95 30

Seneste innsatser - NB: ikke oppdatert. Vi arbeider med ny løsning

COVID-19 Lakselv lufthavn Banak. 9700. Lakselv

Bygningsbrann Hammerfest kommune, Solveien.

Savnet person(er) Porsanger Børselv

Andre Skoddevarre / Kvenvik Alta kommune

Savnet person(er) Nordkappplatået

Bygningsbrann Corn. Moes Gate, 9600. Hammerfest

Bygningsbrann Ildskog, Lakselv, Porsanger

Savnet person(er) Skoganvarre

Savnet person(er) Hasvik på Sørøya i Hasvik kommune.

Industribrann Alta kommune

Se alle

Følg oss på sosiale medier