Vest-Finnmark

Vest-Finnmark sivilforsvarsdistrikt er forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene i Vest-Finnmark ved store og spesielle hendelser.

Kart over Vest-Finnmark
Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Vest-Finnmark.

Til å bistå nødetater og lokalsamfunn ved ulykker og katastrofer har Sivilforsvaret i Vest-Finnmark fire fredsinnsatsgrupper, seks radiac-målepatruljer og tre fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Sjøgata 8, 4 etasje.
Telefon: 78 42 95 30
E-post: vf.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 78 42 95 30

Følg oss på sosiale medier