Oppland

Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved store og spesielle hendelser.

Kart over Oppland
Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Oppland.


Sivilforsvaret er en del av Norges helhetlige beredskap i fred, krise og krig. Vi bistår også lokalsamfunnet og nødetatene ved ulykker og katastrofer. Sivilforsvaret i Oppland har syv fredsinnsatsgrupper, en mobil forsterkningsenhet, syv radiac-målepatruljer og fire fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Starumsvegen 86, 2850 Lena
Telefon: 61 14 10 00
E-post: oppland.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 90 53 14 93

Seneste innsatser - NB: ikke oppdatert. Vi arbeider med ny løsning

COVID-19 Gjøvik - Innlandet

Snøskred Parkeringsplass rundt en kilometer sør for Bygdin i Øystre Slidre kommune

Andre Strandtorget Lillehammer.

Andre Starum, Østre Toten kommune

Flom/oversvømmelse Fagernes, Nord-Aurdal kommune

Industribrann Hunndalen, Gjøvik kommune

Savnet person(er) Hov, Søndre Land kommune

Bygningsbrann Skreia, Østre Toten

Flom/oversvømmelse Sel kommune

Flom/oversvømmelse Vågåmo/Lalm, Vågå kommune

Se alle

Følg oss på sosiale medier