Oppland

Oppland sivilforsvarsdistrikt er forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene i Oppland ved store og spesielle hendelser.

Kart over Oppland
Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Oppland.


Til å bistå nødetater og lokalsamfunn ved ulykker og katastrofer har Sivilforsvaret i Oppland syv fredsinnsatsgrupper, en mobil forsterkningsenhet, syv radiac-målepatruljer og fire fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Starumsvegen 86, 2850 Lena
Telefon: 61 14 10 00
E-post: oppland.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 61 14 10 00 eller 90 53 14 93

Følg oss på sosiale medier