Nasjonal varslingsprøve onsdag 12. juni

Klokken 12 i dag, onsdag 12. juni, testes alle landets tyfonanlegg og Nødvarsel på mobil i en felles nasjonal varslingsprøve.

Varslingsprøven 12. juni gjøres over hele landet, rundt klokken 12. Da tester Sivilforsvaret tyfonene med signalet "Viktig melding – søk informasjon". Samtidig sender politiet ut test av Nødvarsel på mobil. Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler.

Det er tredje gang varslingsprøven gjennomføres på denne måten. I tillegg har politiet brukt Nødvarsel ved flere reelle hendelser siden systemet ble klart til bruk i begynnelsen av 2023.

Les mer om varslingsprøven på nødvarsel.no

Hvorfor teste?

Nødvarsel på mobil testes samtidig over hele landet. Hensikten er å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et Nødvarsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal.

Tyfonene testes hvert halvår, den andre onsdagen i januar og den andre onsdagen i juni. Hensikten er å avdekke tekniske feil og for å gjøre befolkningen kjent med lyden og signalet.

Les mer om varsling av befolkningen