Jord/Leirras Stryn i Nordfjord

SivilforsvardistriktSogn og Fjordane
HendelseJord/Leirras
StedStryn i Nordfjord
Varslet27.12.2011 14:16
Start27.12.2011 15:18
Slutt27.12.2011 23:30
Antall tjenestepliktige8
Sum timer tjenestepliktige1
Antall fastansatte1
Sum antall timer4
DeltakerePoliti, Brannvesen, Røde Kors, Heimevernet
Leveranse
MateriellSanitetsmateriell, Redningsmateriell, Sikringsutstyr