Savnet person(er) verdal

SivilforsvardistriktNord-Trøndelag
HendelseSavnet person(er)
Stedverdal
Varslet17.12.2011 04:47
Start17.12.2011 05:10
Slutt17.12.2011 05:15
Antall tjenestepliktige2
Sum timer tjenestepliktige2
Antall fastansatte2
Sum antall timer2
DeltakerePoliti
Leveranse
Materiell