Andre Breisjøseter, Alvdal vestfjell

SivilforsvardistriktHedmark
HendelseAndre
StedBreisjøseter, Alvdal vestfjell
Varslet17.03.2012 17:50
Start17.03.2012 17:55
Slutt17.03.2012 22:00
Antall tjenestepliktige8
Sum timer tjenestepliktige11
Antall fastansatte1
Sum antall timer1
DeltakerePoliti, Røde Kors
Leveranse
MateriellSambandsmateriell, Snøscooter