Snøskred Bjørnefjell

SivilforsvardistriktMidtre-Hålogaland
HendelseSnøskred
StedBjørnefjell
Varslet29.11.2013 08:56
Start29.11.2013 09:30
Slutt29.11.2013 15:30
Antall tjenestepliktige7
Sum timer tjenestepliktige49
Antall fastansatte1
Sum antall timer7
DeltakerePoliti, Helsevesen, Røde Kors, Norske redningshunder, Helikopter
Leveranse
MateriellForpleiningsutstyr