Savnet person(er) Horten kommune, øst for høyskolen i Buskerud- Vestfold, Bakkenteigen

SivilforsvardistriktVestfold
HendelseSavnet person(er)
StedHorten kommune, øst for høyskolen i Buskerud- Vestfold, Bakkenteigen
Varslet18.12.2015 15:00
Start19.12.2015 09:00
Slutt19.12.2015 13:00
Antall tjenestepliktige24
Sum timer tjenestepliktige96
Antall fastansatte1
Sum antall timer9
DeltakerePoliti, Røde Kors, Norsk Folkehjelp
LeveranseSøk og letebistand, Stab og ledelsestøtte
MateriellSanitetsmateriell, Sambandsmateriell, Aggregat/Lysutstyr, Forpleiningsutstyr