Flom/oversvømmelse Hele Vest-Agder

SivilforsvardistriktVest-Agder
HendelseFlom/oversvømmelse
StedHele Vest-Agder
Varslet30.09.2017 17:00
Start30.09.2017 17:40
Slutt03.10.2017 08:00
Antall tjenestepliktige136
Sum timer tjenestepliktige1657
Antall fastansatte6
Sum antall timer195
DeltakerePoliti, Brannvesen, Helsevesen, Røde Kors
LeveranseLensing / flomsikring, Telt/lys og varme, Forpleining, Logistikkstøtte / materiellbistand, Utlån av utstyr, Vakthold og sikring, Evakuering
MateriellBrannmateriell, Redningsmateriell, Sambandsmateriell, Aggregat/Lysutstyr, Forpleiningsutstyr, Telt, ATV, Annet