Savnet person(er) Sotra - Sund og Fjell kommuner

SivilforsvardistriktHordaland
HendelseSavnet person(er)
StedSotra - Sund og Fjell kommuner
Varslet20.07.2017 08:45
Start20.07.2017 10:50
Slutt21.07.2017 22:30
Antall tjenestepliktige66
Sum timer tjenestepliktige676
Antall fastansatte4
Sum antall timer66
DeltakerePoliti, Brannvesen, Røde Kors, Norske redningshunder, Helikopter
LeveranseSøk og letebistand, Forpleining
MateriellSanitetsmateriell, Sambandsmateriell, Forpleiningsutstyr, Annet