Skogbrann Nordvika i Harstad kommune

SivilforsvardistriktMidtre-Hålogaland
HendelseSkogbrann
StedNordvika i Harstad kommune
Varslet02.10.2017 21:43
Start02.10.2017 22:45
Slutt05.10.2017 15:45
Antall tjenestepliktige30
Sum timer tjenestepliktige247
Antall fastansatte4
Sum antall timer97
DeltakerePoliti, Brannvesen, Helsevesen
LeveranseBrannslukking, Vannforsyning, Telt/lys og varme, Forpleining, Logistikkstøtte / materiellbistand, Utlån av utstyr, Vakthold og sikring, Trafikkregulering, Rydding
MateriellBrannmateriell, Redningsmateriell, Sambandsmateriell, Ordensmateriell, Aggregat/Lysutstyr, Forpleiningsutstyr, Telt, ATV