Skogbrann Sokndal kommune

SivilforsvardistriktRogaland
HendelseSkogbrann
StedSokndal kommune
Varslet23.04.2019 18:19
Start23.04.2019 19:00
Slutt29.04.2019 17:00
Antall tjenestepliktige177
Sum timer tjenestepliktige2686
Antall fastansatte7
Sum antall timer210
DeltakerePoliti, Brannvesen, Helsevesen, Røde Kors, Heimevernet, Helikopter, Andre
LeveranseBrannslukking, Vannforsyning, Sambandsstøtte, Stab og ledelsestøtte, IKT-støtte kommandoplasstjenester, Forpleining, Logistikkstøtte / materiellbistand, Utlån av utstyr, Vakthold og sikring
MateriellBrannmateriell, Sanitetsmateriell, Redningsmateriell, Sambandsmateriell, Aggregat/Lysutstyr, Forpleiningsutstyr, ATV, Annet