Uniformer og personlig utstyr

Litt info om hva kurselevene må ta med seg til Starum, og hva de har med tilbake etter endt kurs.

Hva skal de ta med?

Kurselevene må ha med toalettsaker og sivile klær, eventuelt treningsklær og badetøy. Sengetøy og håndklær får de utdelt.

Det er også viktig at kurselevene tar med papirer de har fått tilsendt fra eget distrikt i forbindelse med innkallingen til kurs.

NB! Etter at kurset er gjennomført, får kurseleven med seg personlig utstyr (uniform, hjelm etc) hjem igjen. Dette utstyret får de med i en stor bag (maks 16 kg). Ved bestilling av flyreisen for grunnkurselever skal det derfor bestilles med ett ekstra kolli på hjemreisen. Kurselevene må også ta vare på kvittering ved eventuelt utlegg for overvekt på fly, og sende denne til kompetansesenteret for å få refundert utlegget.

Sivilforsvarets sentrallager (SFSL) leverer ut innsatsbekledning på Sivilforsvarets grunnkurs på Starum. Bekledningen blir levert ut første kurs dag, brukes under kurset og tas med hjem av elevene i en bag. Nytt av året er at utlevert innsatsbekledning vil bli registrert i Logre som PU-ordre for hver elev/mannskap av SFSL i løpet av første kursuke. Bilagene (Materiellkort og PU-ordre) kan da hentes elektronisk av distriktene i Logre for kontroll eller ved endringsbehov.

Materiellkortet signeres av eleven, og sendes distriktene sammen med elevens øvrige dokumenter etter kursslutt på Starum. Distriktene kan også registrere dokumentene i henhold til ny rutine for ”Elektroniske personellmapper for tjenestepliktige i Sivilforsvaret”.