Natos styrkedemonstrasjon

Sivilforsvarets mobile forsterkningsenhet (MFE) i Trøndelag økte beredskapen i forbindelse med Natos styrkedemonstrasjon utenfor Trondheim i går.

Foto: DSB

Med en fremskutt avdeling på 20 mannskaper, transportmateriell og et stort telt for ledelses- og stabsfunksjoner, var Sivilforsvaret godt forberedt på å kunne yte rask bistand til publikum, politi og helse ved behov.

Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara og DSB-direktør Cecilie Daae besøkte Sivilforsvarets fremskutte avdeling og ble imponert over det de så.

Snakker om totalforsvaret

Et felles mål for Forsvaret og DSB er å bruke øvelsen til å øke kunnskapen om totalforsvaret.

- Det var litt rart å snakke om totalforsvaret mens helikopter og stridsvogner dundret i bakgrunnen, men vi er nøye med å holde oss til budskapene, sier Eystein Kvarving.

Han er kommunikasjonssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og leder for det norske pressesenteret for øvelsen. Kvarving kommenterte styrkedemonstrasjonen direkte på TV2.

- Natos styrkedemonstrasjon i går var både imponerende og tankevekkende. Dette er imidlertid ikke bare en militærøvelse, men en viktig test av totalforsvaret som helhet, sier Cecilie Daae.

For det sivile samfunn er den pågående øvelsen en stor beredskapshendelse som krever mye fra mange. En rekke sivile myndigheter og organisasjoner er i full aktivitet for å sikre at Norge håndterer oppgaven som vertsland.

Mer informasjon om øvelsen finner du på Forsvaret sine nettsider