2018

 1. Natos styrkedemonstrasjon

  Sivilforsvarets mobile forsterkningsenhet (MFE) i Trøndelag økte beredskapen i forbindelse med Natos styrkedemonstrasjon utenfor Trondheim i går.

 2. DSB og statsråder besøkte flomområde

  Tre statsråder, DSB og NVE besøkte i forrige uke flomområdene i Skjåk.

 3. Informasjon til tjenestepliktige som var i innsats på feriedager

  Tjenestepliktige som har utført tjeneste på feriedager kan kreve utsettelse av disse feriedagene overfor arbeidsgiver, jamfør ferieloven §9 punkt 3.

 4. Rekordsommer for Sivilforsvaret

  Sivilforsvaret satte i juli klar ny rekord når det gjelder antall innsatser og hvor mange innsatstimer som er lagt ned. Sivilforsvaret var i juli i hele 102 innsatser, med 2 961 personer og de utførte 54 098 innsatstimer.

 5. Stort behov for et beredt sivilforsvar

  I Sør-Norge skogbrannfaren fremdeles utfordrende og krevende, og det er viktig at beredskapen opprettholdes fremover. Tjenestepliktige oppfordres til innsats.

 6. Hektiske dager for Sivilforsvaret

  Personell fra Hordaland og Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt er nå i innsats i Telemark, der de hjelper brann- og redningsvesenet med slokking av skogbranner.

 7. Sivilforsvarets innsats første halvår og sommerberedskap

  Største innsatsen det første halve året har vært brannen på Ombo i Finnøy kommune i Rogaland. Innsatsen pågikk fra 27. mai til 18. juni, og Sivilforsvaret bistod med ca. 250 personer i ca. 8.000 timer.

 8. Sivilforsvaret tester tyfonene 13. juni

  Onsdag 13. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet "Viktig melding - lytt på radio" i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

 9. Aktivt år for Sivilforsvaret

  I løpet av 2017 har Sivilforsvaret bistått ved 202 hendelser. Til sammen har 4 502 personer vært i innsats i 45 148 timer. Det er en økning på 15 000 timer fra 2016.