Nytt helhetlig internkontrollsystem

Som et ledd i utviklingen av helhetlig internkontroll i DSB, lanseres det i dag et nytt digitalt verktøy for registrering og håndtering av forbedringsforslag og avvik. 

Systemet skal bidra til at det blir enklere og raskere for medarbeidere, ledere og tjenestepliktige å registrere og håndtere

Forbedrings- og avvikshåndtering er viktig og et grunnleggende element i systematisk kvalitets- og HMS arbeid, slik at vi kan ha kontinuerlig fokus på å forbedre oss i DSB, og slik at alvorlige feil og ulykker kan forebygges og praksis forbedres.

Her melder du inn avvik eller forslag til forbedringer (lenke til systemet)

Det nye systemet medfører at vi endrer rutinene for registrering og behandlingen av slike saker fra manuelle skjema og e-poster til en elektronisk løsning som kan anvendes fra enten mobil, nettbrett eller PC.

Alle i DSB, inkludert de tjenestepliktige, kan ta løsningen i bruk umiddelbart. Registreringene kan gjøres enten fra PC, nettbrett eller mobil.

Alle oppfordres til å rapportere avvik og forbedringer. Eventuell registrering på feil skjema gjør ingen ting – det viktigste er at det blir rapportert og registret for videre behandling i systemet.

Ved spørsmål, ta kontakt med virksomhetscontroller Tove Lien på telefon: 33 41 25 65/412 92 482 eller på e-post: tove.lien@dsb.no.