Krevende dager for Sivilforsvaret i Vest-Finnmark

Juni har så langt vært hektisk for Sivilforsvaret i Vest-Finnmark. Gjennom flere krevende oppdrag, har mannskaper og fast ansatte virkelig demonstrert etatens betydning i den norske beredskapsmodellen.

- Det har vært mye å gjøre, ja, men det er jo derfor vi finnes. Vi er trent for slike oppdrag og har løst det på en god måte, sier distriktssjef Frode Enoksen i Vest-Finnmark sivilforsvarsdistrikt. I likhet med DSBs ledelse, roser han alle som har gjort sitt for å håndtere blant annet skred og flom.

Sikring og adganskontroll

Blant oppdragene Sivilforsvaret i Vest-Finnmark har rykket ut til den siste, er håndteringen av det store kvikkleireskredet ved Kråknes i Alta kommune, der flere bygninger raste på havet.

- Politiet ba oss om hjelp, og kort tid senere var det vi kaller en fredsinnsatsgruppe fra Alta på plass på stedet. Man vet jo aldri hva som venter, når man rykker ut til slike hendelser, men etter noe tid ble det heldigvis klart at skredet ikke hadde tatt mennesker. Dermed var det ikke nødvendig med søk, men vi bisto med blant annet sikring av og adgangskontroll på veier i området, forteller Enoksen.

forurensning og vrakgods

Senere fikk sivilforsvarsdistriktet i Vest-Finnmark anmodning om også å hjelpe til med å legge ut lenser i havet utenfor Kråkneset. Dette for å kontrollere forurensning og spredning av vrakgods etter skredet. Troms sivilforsvarsdistrikt har nå overtatt denne jobben.

Innsatsen i forbindelse med skredet skjedde parallelt med et søk etter en savnet gutt i Nordkapp kommune. Han ble funnet i god behold - men det ikke mange dagene, før det var på'n igjen.

Flomvern

-For to dager siden ba 110-sentralen i Finnmark om bistand til å vurdere flomfaren i Hammerfest. Situasjonen ble vurdert slik at det var behov for en stort antall sandsekker, for å beskytte både private boliger og kommunale bygg, forteller Enoksen.

Sandsekkene ble plassert ut  i samarbeid med brann- og redningsvesenet, politiet og frivillige organisasjoner. I tillegg satte Sivilforsvaret opp et telt, etter ønske fra politiet, hvor nødetatene og andre beredskapsaktører har etablert sitt koordineringssenter.

- Et glimrende eksempel på samarbeid og samordning, mener Enoksen.

Stor takk til mannskapene

I tillegg er en fredsinnsatsgruppe i Porsanger nå i beredskap i forbindelse med flom også der. Situasjonen er den samme i Alta. Og, som om ikke dette er nok, har Sivilforsvaret i Vest-Finnmark etablert en improvisert renseplass for 330-skvadronen på Banak, for rens av personell og helikopter i forbindelse med Covid-19.

- Jeg har lyst til å rette en stor takk til mannskapene, som står på for samfunnets beste, og også til familiene deres, som holder fortet mens de tjenestepliktige er borte, sier Frode Enoksen.

 

Bilder fra felt

Sandsekker stablet som flomvern