Medisinsk nødutstyr til Libanon

Utenriksdepartementet, Helsedirektoratet og DSB sender i dag rundt 40 tonn medisinsk nødutstyr til Libanon. Det er sårt tiltrengt i den akutte nødsituasjonen etter eksplosjonene i Beirut.

Materiellet er pakket og sendt fra DSBs lager på Starum til Gardermoen, der det flys videre til Libanon i dag. Vel fremme i Libanon blir forsendelsen tatt imot av EUs multinasjonale koordineringsteam som sørger for at libanesiske myndigheter mottar utstyret så raskt som mulig for videre distribusjon.

Livreddende utstyr

Utstyret som skal sendes, er ferdige pakker med forbruksmateriell til å behandle skadde personer. Hver pakke inneholder utstyr til å behandle hundre personer i ti dager. Til sammen sendes 160 paller med livreddende utstyr.

EUs krisehåndteringsmekanisme

Materiellet blir sendt til Libanon gjennom et samarbeid DSB har med EUs krisekoordineringsmekanisme (ERCC). Libanon har sendt en formell forespørsel om bistand gjennom dette systemet, til de landene som deltar i denne mekanismen, deriblant Norge. ERCC samordner alle bidrag fra EU gjennom mekanismen for å sikre rask, koordinert innsats.

>> Les mer om ERCC og DSBs rolle som nasjonalt kontaktpunkt i denne saken

– Dette har vært en svært effektiv prosess, med ERCC i den ene enden og godt samarbeid mellom norske myndigheter i den andre, sier Elisabeth Sørbøe Aarsæther, direktør i DSB.

Det er UD som finansierer selve bistanden og EU finansierer opp til 85% av transportkostnadene.

>> Les også nyhetssak på Regjeringen.no