Mulig bistand fra Sivilforsvaret til hyttekommuner

Ledelsen i Sivilforsvaret viser til regjeringens pressekonferanse lørdag der Statsministeren signaliserte mulig bruk av Sivilforsvaret for å bistå kommunene med å få folk ned fra hyttene. Dette som et ledd i ikke å belaste det lokale helsevesenet i store hyttekommuner.

Sivilforsvaret har ikke per nå ikke mottatt noe oppdrag om slik støtte, og det er grunn til å tro at at de fleste reiser hjem på egenhånd uten bistand fra Sivilforsvaret.

Men i tilfelle det likevel skulle bli aktuelt, har Sjef Sivilforsvaret gitt distriktene i oppdrag å starte planlegging av et slikt mulig oppdrag, i samråd med Fylkesmannen, Politiet og de aktuelle kommunene.

Som del av denne planleggingen vil vurdering av tiltak for å beskytte våre mannskaper mot smitte ha høyt fokus.

Sivilforsvaret får nå mange forespørsler om bistand, og vil henstille kommunene til å benytte Fylkesmannen og fylkesberedskapsrådet som fylkesvis samordnings og koordinerings mekanisme. Dette vil bidra til regionalt situasjonsbildet og danne grunnlag for prioritering av ressurser.