Nødvendig trening før innsats vil bli gjennomført

Øvelses- og kursaktiviteten i Sivilforsvaret er utsatt inntil videre. Befal og mannskaper må likevel være forberedt på å bli kalt inn til nødvendig trening i små grupper.

Befal og mannskaper må være forberedt på å bli kalt inn til nødvendig trening i små grupper selv om øvelses- og kursaktiviteten fortsatt er utsatt inntil videre - og over ferien. Nødvendig trening kan eksempelvis innbefatte trening på improvisert renseplass og rens, samt forberedende trening forut for skogbrann, flom osv. Dette i et HMS- og resultatperspektiv for å kunne gjennomføre trygge innsatser med kvalitet og effektivitet.

Sivilforsvarsstaben har utviklet retningslinjer for å ivareta smittevernhensyn og med det trygg trening for befal og mannskap.

Lykke til med treningen og den påfølgende innsatsen til dere som blir innkalt av distriktene.

Tore Ketil Stårvik
Sjef Sivilforsvaret