Foto: DSB / Arild Ødegaard

Norsk hjelp til Nord-Italia

I dag reiser et DSB-ledet medisinsk team til Lombardia, for å hjelpe italienske myndigheter med å håndtere landets korona-situasjon. Teamet består av 16 sykepleiere og leger, samt tre personer fra Sivilforsvaret med ansvar for logistikk og ledelse.

I et par dager har de trent og forberedt seg på oppdraget, men i ettermiddag reiser de til Nord-Italia, hvor de skal støtte lokale helsemyndigheter i inntil fire uker.

- Lombardia er hardt rammet av korona-viruset og situasjonen er svært krevende. Italia har bedt om hjelp til å håndtere situasjonen, og jeg er glad for at vi har kapasitet til å bidra, sier fungerende direktør Per K. Brekke i DSB.

Norge er medlem av EUs ordning for sivil beredskap, noe som innebærer at europeiske land bistår hverandre i kriser. Det er gjennom dette systemet vi sender det som kalles et Emergency Medical Team (EMT), i nært samarbeid med Helsedirektoratet.

- Innbyggerne kan være trygge på at dette bidraget ikke får konsekvenser for kapasiteten ved norske sykehus. De erfarne sykepleierne og legene kommer fra hele landet, og belastningen for hvert enkelt sykehus er derfor liten, sier Brekke.

I tillegg får teamet verdifulle erfaringer som Norge kan bruke i sin håndtering av pandemien.

Norge har tidligere sendt tilsvarende medisinske team til Den demokratiske republikken Kongo under ebolautbruddet og til Samoa under meslingutbruddet.

Alle pressehenvendelser til teamet rettes til DSBs pressevakt: 992 52 000.

Les også nyheten på dsb.no

Se flere bilder på DSBs Flickr-side

Bildet under viser deltakere i teamet  som har vært på Starum for å trene og forberede seg til reisen. Foto: DSB / Arild Ødegaard.