Øistein Knudsen jr. ny sjef Sivilforsvaret

Øistein Knudsen jr. er ansatt som sjef Sivilforsvaret. Knudsen er i dag ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet.

Sivilforsvarets hovedoppgave er å beskytte befolkningen i krise og krig. I fredstid er Sivilforsvaret en viktig beredskapsressurs over hele landet, og under pandemien har flere av både de tjenestepliktige og de ansatte gjennomført en rekke oppdrag. Sivilforsvaret er organisert i 20 distrikter og en avdeling, pluss et kompetansesenter.

Øistein Knudsen har fullført embetsstudiet i sykepleievitenskap, og har en rekke høyere kurs og omfattende etterutdanning, blant annet fra NATO Defense College i Roma. Han har lang erfaring fra ulike lederroller innen samfunnssikkerhet.

Sivilforsvaret er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Jeg er svært tilfreds med at Øistein Knudsen jr. skal lede Sivilforsvaret inn i en tid med flere utfordringer som trenger operativ og strategisk kompetanse. Sivilforsvaret skal være befolkningens fremste beskytter når det virkelig gjelder, og dette oppdraget skal balanseres opp mot aktivitet i fredstid, sier DSB-direktør Elisabeth Aarsæther.

- Med Knudsen som sjef, vil både tjenestepliktige og ansatte få en meget erfaren leder, og jeg ser frem til samarbeidet, sier hun.

Øistein Knudsen jr. tiltrer stillingen til vinteren.