Styrker Sivilforsvarets kompetansesenter

På Starum i Østre Toten får Sivilforsvarets ansatte og tjenestepliktige fra hele landet sin opplæring. Nå styrkes kompetansesenteret med flere ansatte, og i sommer lyser DSB ut tre spennende stillinger.

Idyllisk plassert på en åsrygg vest for Mjøsa, omtrent 20 minutters biltur sør for Gjøvik, ligger den tidligere militærleiren Starum. Sivilforsvaret etablerte seg her i 1967.

Sivilforsvarets kompetansesenter (SFK) og Oppland sivilforsvarsdistrikt er samlokalisert og utgjør et viktig fagmiljø for samfunnssikkerhet og beredskap i Innlandet.

Nasjonal og internasjonal betydning

Jobben som gjøres på Sivilforsvarets kompetansesenter har imidlertid betydning langt utover regionen. Med det nasjonale ansvaret for utdanning i Sivilforsvaret, bidrar kompetansesenteret til at mannskaper over hele landet har den kunnskapen og treningen som skal til for å ivareta Sivilforsvarets samfunnsoppdrag; beskyttelse av befolkningen.

Sivilforsvaret er en del av DSB. Gjennom Sivilforsvaret har DSB vært involvert i over 50 internasjonale humanitære innsatser siden årtusenskiftet. Da er det Sivilforsvarets kompetansesenter som har ansvaret for logistikk og personellforvaltning.

To nye ledere som gleder seg

Blant de rundt 50 ansatte på Starum er mye kompetanse og en fin blanding av ansatte med fartstid og nyansatte. De foreløpig ferskeste tilskuddene starter i jobben 1. september.

Ingunn Iren Mæhlum skal lede enhet for logistikk og personell. Hun kommer fra stillingen som leder for drivstoffseksjonen i Forsvarets logistikkorganisasjon, og bor på Gjøvik.

– Jeg gleder meg veldig til å begynne i denne jobben, blant annet fordi jeg har merket meg at Sivilforsvaret er en organisasjon som utvikler seg. Det vil jeg være en del av, og jeg er spesielt opptatt av samarbeid og gode beslutninger slik at vi bruker samfunnets ressurser på en best mulig måte, sier Ingunn Iren.

Tor-Egil Skogen fra Eidsvoll skal lede administrasjonsenheten. Han har lederbakgrunn fra Forsvarets sanitet innen logistikk, økonomi, styring og IKT.

– Sivilforsvarets kompetansesenter framstår som et spennende og godt fagmiljø. Jeg ønsker å bidra til den videre utviklingen av Sivilforsvaret og DSB, ikke minst i et totalforsvarsperspektiv, sier Tor-Egil. 

Tre ledige stillinger

Sivilforsvarets kompetansesenter er nylig omorganisert og trenger enda flere kompetente lagspillere.

– Vi ønsker å være en profesjonell, moderne og relevant aktør som bidrar til økt beredskap i samfunnet. For at vi skal nå våre målsetninger trenger vi motiverte medarbeidere som ønsker å jobbe i et aktivt miljø hvor det er godt å jobbe, sier seksjonssjef Nils Ole Balke, som leder Sivilforsvarets kompetansesenter.

I siste halvdel av juli lyser DSB ut tre stillinger ved Sivilforsvarets kompetansesenter: Enhetsleder utdanning, rådgiver logistikk og rådgiver personellforvaltning. Dette vil være viktige bidragsytere for senteret og DSB.

Stillingene finner du på www.dsb.no/jobb så snart de er utlyst.