Samvirke på skadested

God kjennskap til hverandres organisering, ressurser og kultur er avgjørende for resultatet av en hendelse der flere aktører skal jobbe sammen.

Kurset ”Samvirke på skadested” er et viktig redskap for å få kjennskap til beredskapsetatene, aktuelle offentlige etater og frivillige organisasjoner knyttet til redningstjenesten. Kurset tilbys til de primære beredskapsetatene politi, brannvesen og helsevesen, og til de øvrige offentlige og frivillige organisasjoner som tilbyr sine ressurser til redningstjenesten i Norge.

Vi arrangerer også regionale samvirkekurs på forespørsel fra sivilforsvarsdistriktene.

Kurset gjennomføres på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.

Datoer for samvirkekurs i 2024:

Skjema for å søke om plass på kurset (for eksterne)

Innhold

Opptakskrav

Målgruppen for kurset er deg med faglederansvar på et skadested. Du som deltaker må ha god kjennskap til egen etats eller organisasjons operative rutiner, muligheter og begrensinger. Det er også nødvendig med god kjennskap til redningstjenestens organisering og funksjon.

Kursets varighet

Kurset går over fem dager. 

Administrative forhold

Opplæringen gjennomføres på hverdager mellom klokken 0800 og 1530. Normalt får du fri på ettermiddagen/ kvelden.

Kursavgift

Kr 6.000,-. Oppholdskostnader kommer i tillegg.